In contextul mondial actual provocat de virusul COVID-19, suntem nevoiti sa amanam Congresul SRUOG 2020.

Noua perioada este 30 septembrie – 2 octombrie 2020.

Locatia manifestarii ramane aceeasi: Hotel Ramada Sibiu.

Toate taxele platite, atat la curs cat si la congres, precum si cazarile rezervate raman valabile in aceleasi conditii, pentru noua perioada. Pentru informatii suplimentare, puteti contacta oricand organizatorii.

Taxe participare CONGRES 2020

Congress Participation Fees 2020

Statut / Status Până la 15.09.2020 (inclusiv)Dupa 15.09.2020 & On site
Participanți membri SRUOG sau SOGR / Participants members SRUOG or SOGR850 RON1150 RON
Participanți nemembri SRUOG sau SOGR / Participants non-members SRUOG or SOGR1050 RON1350 RON
Persoane însoțitoare (PDS) / Accompanying persons 300 RON300 RON
Rezidenți, Moașe ,Asistente / Trainees, Nurses400 RON450 RON
Rezidenți membri SRUOG sau SOGR / Trainees members SRUOG or SOGR300 RON350 RON
Medici pensionați / Retired Doctors200 RON250 RON

*Taxele includ TVA / Fees include VAT

** Taxele includ participarea la lucrari, pauzele de cafea, pauza de pranz, certificate cu puncte EMC si geanta de conferinta / Fees include access to the scientific program, coffee breaks, lunch breaks, certificate of attendance with EMC credits and congress bag

Participare Curs Precongres – ISUOG Basic Training: Fetal Anomalies / 30 Septembrie 2020

Participation ISUOG Precongress Course Basic Training: Fetal Anomalies / September 30, 2020

Statut / StatusTaxă / Fee
Membri ISUOG / ISUOG Members300 RON
Non-Membri ISUOG* / Non ISUOG Members400 RON

* Include si taxa de membru (Core membership) ISUOG / It includes the ISUOG Core membership fee

TAXELE AFIȘATE CONTIN T.V.A. 19% / All the fees include VAT 19%

Termene limită

Înregistrare cu taxă redusă: TBD

Înregistrare online: TBD

Trimitere rezumate: TBD

ÎNREGISTRARE CURS ȘI CONGRES 2020

REGISTRATION COURSE AND CONGRESS 2020

Taxele se pot achita online direct pe site-ul manifestării: www.sruog2020.medical-congresses.ro

Sau

Taxele  se pot achita prin transfer bancar (taxele bancare vor fi suportate de participant), cu datele de mai jos:

 • Beneficiar: PROevents & CONFERENCE, CUI: RO17149202
 • Cont IBAN: RO 60 INGB0001008201148960; Banca: ING BUCURESTI

După efectuarea plății vă rugăm să trimiteți dovada plății, dovada achitării la zi a cotizatiei de membru (după caz) și datele pe care doriți să emitem factura pe adresa alina.hanuschi@pproevents.com  (nr. de telefon: 0752168817) pentru a putea primi confirmarea înregistrării dvs. și factura fiscală aferentă plății.

În cazul înregistrării online, nu este necesar să trimiteți copie după dovada plății!

Studenții au acces gratuit la manifestare (în limita locurilor disponibile, în ordinea înscrierii!) numai pe baza înregistrării prin trimiterea emailului de intenție la adresa alina.hanuschi@pproevents.com însoțit de copia după adeverință care atestă acest statut.

Manifestarea va fi creditată cu puncte EMC de către Colegiul Medicilor din România.

Taxele de participare includ:

 • Ecuson și geantă de congres
 • Acces la prelegeri și expoziție medicală
 • Diplomă de participare cu puncte EMC, inclusiv pentru asistenți medicali
 • Prânzuri și cinele după caz
 • Pauze de cafea

Taxa de însoţitor include:

 • Participarea la Cocktailul de Deschidere și / sau alte mese

N.B.: Organizatorii se obligă să asigure geanta cu materialele de congres numai participanţilor înscrişi până la data de 15.03.2020. Pentru participanţii înscriși după această dată, geanta cu materialele de congres va fi distribuită în limita stocului disponibil.

Taxa achitate nu se returnează.

 

Pentru orice informații suplimentare vă rugăm să vă adresați organizatorilor:

PROevents & Conference

Alina Pușcaș: alina.puscas@pproevents.com, 0752 168819

 

_________________________________________________________________________

 

Fees can be paid online directly : www.sruog2020.medical-congresses.ro

or

by Bank Transfer using the information below:

 • Beneficiary: PROevents & CONFERENCE, VAT no: RO17149202
 • IBAN: RO 60 INGB0001008201148960 RON or RO98INGB0001008201140710 EURBank: ING BUCURESTI

After the payment, please send a copy of the transaction for the validation of the registration and for the invoice to: alina.hanuschi@pproevents.com (phone no: 004 075216813).

Students benefit from waved registration (limited places, first come first served basis) only if they send an email to  alina.hanuschi@pproevents.com together with the copy of their student ID and their intention of participation.

The event will be credited with CME credits from the Romanian College of Physicians.

Registration Fees include:

 • Badge and conference bag
 • Access to scientific program and exhibition area
 • Certificate of attendance with CME credits
 • Meals included in the schedule, coffee breaks

Accompanying person fees include:

 • Participation to all meals included in the program

Fees paid will not be returned.

For further information please contact the PCO:

PROevents & Conference

Alina Pușcaș: alina.puscas@pproevents.com, 004 0752 168819

Termen limită înregistrare online: 24.09.2020, ora 23:59

Selectați reperul*

Informații participant

-
Introduceți CUIM-ul, aflat pe certificatul de la CMR. Acesta este folosit pentru acordarea punctele EMC aferente.

Informații facturare

Metoda de plată

Ne face placere sa va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).

Dorim sa va anuntam ca respectam prevederile Regulamentului UE privind confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal, aliniindu-ne noilor cerinte.

Va informam faptul ca PROEVENTS & CONFERENCE colecteaza doar date asociate persoanelor fizice/ juridice in contextul in care ne sunt solicitate servicii pentru a caror livrare avem nevoie de aceste informatii, fiindu-ne necesare in intersul legitim al dumneavoastra.

In contextul participarii la un congres medical pentru validarea creditelor EMC de catre Colegiul Medicilor din Romania sunt necesare date obligatorii precum nume, prenume, CNP, specilalitate medicala, loc de munca si grad profesional. Alte date precum adresa de e-mail și numărul de telefon ne sunt necesare pentru a va transmite informatii legate de desfasurarea unei manifestari medicale spre Exemplu: locatie, deadline inregistrare sau trimitere lucrari stiintifice.

Precizam ca datele dumneavoastra nu vor fi instrainate de noi catre nici un tert si vor fi folosite numai in scopul in care au fost transmise.

In situatia in care veti alege sa platiti cu cardul unul dintre servicii, precizam ca instrumental de plata electronica este unul sigur si ca noi nu stocam astfel de date (detalii card, conturi bancare) iar platile se realizeaza numai in interfetele securizate care apartin institutiilor bancare.

Va informam ca aveti posibilitatea de a reveni asupra deciziei acceptului de comunicare in orice moment si totodata puteți solicita orice informatii suplimentare referioare la datele dumneavoastra, contactându-ne la gdpr@palomatours.com

 

_____________________________________________________________________

 

We are pleased to inform you that starting with May 25, 2018, the European Regulation 2016/679 regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (“GDPR”) becomes applicable. We would like to inform you that we comply with the provisions of the EU Regulation on the confidentiality and protection of personal data, in line with the new requirements.

We inform you that PROEVENTS & CONFERENCE collects only data associated with the natural / legal persons in the context in which we are required services for whose delivery we need this information, being necessary in your legitimate interest. In the context of attending a medical congress for the validation of CME credits by the Romanian College of Physicians, mandatory data such as name, first name, PNC, medical speciality, job and professional degree are required. Other data such as e-mail address and telephone number are required to send you information related to the development of a medical manifestation to Example: location, deadline registration or sending scientific papers. Please note that your data will not be transferred to us by any third party and will only be used for the purpose for which they were transmitted. In case you choose to pay with the card one of the services, we specify that the electronic payment instrument is a secure one and that we do not store such data (card details, bank accounts) and the payments are made only in the secure interfaces belonging to the banking institutions.

We inform you that you have the possibility to return to the decision of the communication acceptance at any time and at the same time you can request any additional information regarding your data, by contacting us at gdpr@palomatours.com