In contextul mondial actual provocat de virusul COVID-19, suntem nevoiti sa organizăm Congresul SRUOG 2020., exclusiv ONLINE

Noua perioada este 1-3 octombrie 2020.

Toate taxele plătite, atât la curs, cât și la congres, rămân valabile pentru noua perioadă. Taxele pentru varianta online vor fi reduse la jumătate, iar creditul rămas va fi reportat pentru manifestarea de anul viitor care va avea loc la final de septembrie 2021, tot la Sibiu. Taxele pentru cursul ISUOG rămân aceleași. 

 

In the current global context caused by the COVID-19 virus, we are forced to organise the SRUOG 2020 Congress., Exclusively ONLINE. The new period is October 1-3, 2020. All fees paid, both for the course and for the congress, remain valid for the new period. The fees for the online version will be reduced by half, and the remaining credit will be reported for next year’s event which will take place at the end of September 2021, in Sibiu. The fees for the ISUOG course remain the same.


ÎNREGISTRAREA S-A ÎNCHEIAT

PENTRU A VIZUALIZA SESIUNEA LIVE VĂ RUGĂM SĂ ACCESAȚI ACEST LINK!

Datele de logare le veți primi pe email în data de 29 septembrie.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la alina.hanuschi@palomatours.com, 0752168817REGISTRATION HAS ENDED FOR THIS EVENT

TO VIEW THE LIVE SESSION PLEASE ACCESS THIS LINK!

The login information will be sent via email on September 29th.  
For more information, please contact us at:  alina.hanuschi@palomatours.com, 0752168817

Ne face placere sa va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).

Dorim sa va anuntam ca respectam prevederile Regulamentului UE privind confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal, aliniindu-ne noilor cerinte.

Va informam faptul ca PROEVENTS & CONFERENCE colecteaza doar date asociate persoanelor fizice/ juridice in contextul in care ne sunt solicitate servicii pentru a caror livrare avem nevoie de aceste informatii, fiindu-ne necesare in intersul legitim al dumneavoastra.

In contextul participarii la un congres medical pentru validarea creditelor EMC de catre Colegiul Medicilor din Romania sunt necesare date obligatorii precum nume, prenume, CNP, specilalitate medicala, loc de munca si grad profesional. Alte date precum adresa de e-mail și numărul de telefon ne sunt necesare pentru a va transmite informatii legate de desfasurarea unei manifestari medicale spre Exemplu: locatie, deadline inregistrare sau trimitere lucrari stiintifice.

Precizam ca datele dumneavoastra nu vor fi instrainate de noi catre nici un tert si vor fi folosite numai in scopul in care au fost transmise.

In situatia in care veti alege sa platiti cu cardul unul dintre servicii, precizam ca instrumental de plata electronica este unul sigur si ca noi nu stocam astfel de date (detalii card, conturi bancare) iar platile se realizeaza numai in interfetele securizate care apartin institutiilor bancare.

Va informam ca aveti posibilitatea de a reveni asupra deciziei acceptului de comunicare in orice moment si totodata puteți solicita orice informatii suplimentare referioare la datele dumneavoastra, contactându-ne la gdpr@palomatours.com

 

_____________________________________________________________________

 

We are pleased to inform you that starting with May 25, 2018, the European Regulation 2016/679 regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (“GDPR”) becomes applicable. We would like to inform you that we comply with the provisions of the EU Regulation on the confidentiality and protection of personal data, in line with the new requirements.

We inform you that PROEVENTS & CONFERENCE collects only data associated with the natural / legal persons in the context in which we are required services for whose delivery we need this information, being necessary in your legitimate interest. In the context of attending a medical congress for the validation of CME credits by the Romanian College of Physicians, mandatory data such as name, first name, PNC, medical speciality, job and professional degree are required. Other data such as e-mail address and telephone number are required to send you information related to the development of a medical manifestation to Example: location, deadline registration or sending scientific papers. Please note that your data will not be transferred to us by any third party and will only be used for the purpose for which they were transmitted. In case you choose to pay with the card one of the services, we specify that the electronic payment instrument is a secure one and that we do not store such data (card details, bank accounts) and the payments are made only in the secure interfaces belonging to the banking institutions.

We inform you that you have the possibility to return to the decision of the communication acceptance at any time and at the same time you can request any additional information regarding your data, by contacting us at gdpr@palomatours.com